Energie Investerings Aftrek (EIA)

De nieuwe EIA lijst is uit (Energie InvesteringsAftrek)

De nieuwe Energie InvesteringsAftrek (EIA) lijst is uit. Voor 2015 zijn er een paar kleine wijzigen doorgevoerd voor het verlichtingsgebied. De basis is echter niet echt veranderd. Bij binnen verlichting moet de vervanging het nu specifiek om T8 vervanging gaan. Voor LED geldt dat de eisen wat zijn verzwaard en dat bepaalde toepassingen zijn verwijderd omdat LED daar inmiddels standaard wordt toegepast.

Wat zijn nu de eisen;
a) Vervanging van bestaande verlichting (relighting).
Alleen voor vervanging van bestaande T8 verlichting. Te vervangen door;
-armaturen met een LOR van 75%
-met T5 High efficiency of high output lampen
-eventueel met toepassing van regelingen

b) LED verlichting
-armatuur met LED buis met een lichtstroom van minimaal 84 lm/W bij een kleurtemperatuur ≤ 4500 K
of een lichtstroom van ten minste 90 lm/W bij een kleurtemperatuur van > 4500 K;
-armaturen met LED met een lichtstroom van 90 lm/W .
-downlighters met LED met een lichtstroom van 80 lm/W;
-armaturen voor (sport)terreinverlichting, met een lichtstroom van 90 lm/W
-spots voor het aanlichten van bedrijfsgebouwen, objecten en producten, ter vervanging van bestaande armaturen;

Nog steeds geld dat de lichtstroom gemeten moet worden volgens LM79-08 of gelijkwaardig. Dit moet aangetoond worden door middel van een rapport van een geaccrediteerde instelling. Voor de lichtere val houdt men geen zware eis aan namelijk mag deze 20% zijn na 6.000 branduren en dat moet aangetoond worden middels een LM80 rapport of gelijkwaardig. Dit rapport hoeft niet specifiek van een geaccrediteerd lab te komen. De vermogensfactor moet tenminste 0,9 zijn.

c) Noodverlichting hier weer alleen voor relighting
-LED Noodverlichting met een vermogensfactor van 0,9
-Noodverlichting voorzien van tritiumgas buisjes
-Fotoluminiscent materiaal

d) LED verlichting voor podium- of theaterbelichting
-bestaande uit spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver.
De vermogensfactor van het systeem moet ten minste 0,90 bedragen.

e) LED armaturen voor tuinbouw
-Bestemd voor tuinbouwgewassen in daglichtdichte ruimten of bij meerlagenteelt in tuinbouwkassen met een afstand tussen de teeltlagen van maximaal 2,0 meter, en bestaande uit een systeem van topbelichting met LED met een lichtstroom van ten minste 1,5 micromol fotonen per seconde per Watt;

-Bestemd voor tuinbouwgewassen in tuinbouwkassen, anders dan de genoemde onder het eerste streepje, en bestaande uit een systeem van belichting met LED met een lichtstroom van ten minste
1,8 micromol fotonen per seconde per Watt.

De lichtstroom moet ook hier gemeten te zijn volgens LM79-08 of gelijkwaardige. Onder de lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen de lichtstroom (in micromol fotonen per seconde) en het opgenomen vermogen (in W). Dit moet ook hier aangetoond worden door middel van een rapport van een geaccrediteerde instelling. De lichtterugval in micromol fotonen per seconde van het systeem na 15.000 uur bedraagt maximaal 10%. Dat moet aangetoond worden middels een LM80 rapport of gelijkwaardig. Dit rapport hoeft niet specifiek van een geaccrediteerd lab te komen.

Nog steeds geldt dat niet de fabrikant een subsidie krijgt maar de gebruiker kan de kosten van de investering aftrekken en daarmee krijgt hij een lagere belastingaanslag en dus subsidie. De informatie moet echter van de leverancier komen.

Een misverstand dat hardnekkig blijft bestaan is dat dit voor ieder project opnieuw zou moeten gebeuren. Dat is niet correct. Wanneer een rapport voor een armatuur is opgesteld kan het in de verschillende projecten waarin dat armatuur gebruikt wordt telkens opnieuw worden gebruikt en daarmee is de investering vaak minimaal voor een fabrikant.

Let op deze tekst een vertaling/samenvatting van de tekst in de officiële lijst echter aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleent alleen de officiële tekst is van toepassing.

Hier vind u de nieuwe lijst.

Jacob.