Energie etiket en de huidige praktijk.

Het energie etiket moet inmiddels al weer jaren vermeld worden bij armaturen en lichtbronnen. Nu is de richtlijn gewijzigd. De oude uitvoeringsregeling is nog onverkort van toepassing. De oude richtlijn 2010/30/EU is vervangen door 2017/1369. De uitvoeringsregeling 874/2012 is nog ongewijzigd maar wordt ook aangepast. Volgens deze regeling moet de energieklasse worden vermeld op lampen en moeten de armaturen van een energie etiket zijn voorzien. Op de websites moet dat ook vermeld worden.

De overheid heeft altijd weinig tijd (capaciteit) om te controleren. Te veel werk, te groot aandachtsgebied, prioriteiten, zeg het maar. De nieuwe regeling brengt nieuwe administratieve regelingen met zich mee. Tijd dus voor een onderzoek. Wat is op dit moment de stand van zaken. Worden de bestaande regels al wel gevolgd. Een eenvoudig onderzoek naar het gebruik van het energie etiket.

Methode

In dit onderzoek werden websites bekeken van diverse ondernemingen. Die zullen we hier overigens niet bij naam noemen. Op die websites werd gezocht naar conventionele lampen en ledlampen. Ook werd gezocht naar conventionele armaturen en led-armaturen.

Bij de technische specificaties werd gezocht naar de energieklasse en het energie etiket. Het waren diverse bedrijven die werden onderzocht. De bedrijven hebben we in de resultaten geclassificeerd. In het totaal werden 12 verschillende websites beoordeeld. De beoordelingen vonden plaats begin Augustus 2017.

Er werd alleen gecontroleerd of er een energieklasse of energie etiket vermeld werd. Of de informatie of het etiket correct was werd niet beoordeeld. Na 12 bedrijven te hebben onderzocht was het resultaat al dusdanig dat we al wel een conclusie kunnen trekken.

Het trieste resultaat

Woonwarenhuizen;
Twee onderzochte websites. Slechts één van de twee had alles netjes op orde. Overigens was dat ook de enige onderneming in het gehele onderzoek dat het allemaal op orde had. De andere had nergens iets vermeld wat met het energie etiket een link had.

DHZ ketens;
Er werden twee ketens onderzocht en bij beide werd een energieklasse vermeld. Bij één van de twee was het niet de juiste methode. Er werd tenminste een vermelding gemaakt.

Importeurs;
Drie sites onderzocht en slechts bij één was het meeste op orde. Bij de anderen waren en geen vermeldingen. Niet voor lichtbronnen en niet voor armaturen. Geen vermelding van klasse en geen Energie etiket.

Fabrikanten;
Vier sites onderzocht. Bij alle waren wel opmerkingen te vinden. Vooral de inconsistentie in vermeldingen was opvallend. Dit zowel bij grote als kleinere fabrikanten.

Supermarkten;
Twee onderzocht. Bij beide alleen lichtbronnen, armaturen waren op de site niet te vinden. Bij één was het allemaal netjes op orde. De andere had niets vermeld. Beide waren grote ketens in Nederland.

Conclusie

Het resultaat is dus triest. Bij armaturen was dat nog wel te verwachten. Het energie etiket heeft daar vaak weinig toegevoegde waarde maar het moet er nu eenmaal bij. Zeker als straks alle informatie geüpload moet worden, moet alles er toch zijn. Ook van het huidige assortiment.

Daar waar we labels gezien hebben was het resultaat ook wisselend. Vaak werd een afwijkend label gebruikt en dat terwijl de regeling (874/2012) het toch zeer exact voorschrijft. Er werden ook rare, incorrecte, vertalingen gebruikt. Dat is echt niet nodig want als je gebruik maakt van de Europese site die hiervoor gemaakt is kun je direct het juiste label maken, in alle Europese talen.

Bij lichtbronnen is dit resultaat wel een grote verrassing. Tenslotte is de regeling voor lampen al veel langer van toepassing. Het energie etiket heeft daar ook een flinke toegevoegde waarde. Ook hier zagen we een heel wisselend beeld. Sommige hebben het wel en andere weer niet vermeld. Ook zijn er sites waar het heel inconsequent is vermeld. Dat wil zeggen bij sommige producten staat het wel vermeld en andere weer niet.

Werk aan de winkel

Er moet dus het eea gebeuren bij de invoering van de Europese database. Het blijkt wel dat veel informatie gewoon niet compleet is vermeld en mogelijk dus ook niet beschikbaar is. Het is de grote vraag of de databases van de bedrijven wel voldoende gevuld zijn met de gegevens die per 1-1-2019 nodig zijn. Als het nu al niet lukt dit in de verkoop informatie te vermelden hoe moet dat dan straks met de nieuwe regels.

Overheid moet energie etiket strenger controleren

Dit onderzoek heeft geen dagen tijd gekost. Het is dus niet heel veel moeite om vast te stellen dat veel bedrijven zich onvoldoende aan de wettelijke regels houden. We hebben hier nog de makkelijk toegankelijke informatie gecontroleerd. Zeg maar de uiterlijke schijn, maar die voldoet al niet. Een website onderzoeken is toch niet zo moeilijk en nog lang niet zo intensief als het bezoeken van allerlei winkels.

Inderdaad de overheid heeft maar beperkte middelen heeft. Het heeft echter geen zin om steeds nieuwe regels te maken als er verder geen controle plaatsvindt. De vraag is dus in hoeverre zullen de nieuwe regels zorgen dat meer bedrijven zich aan de regels gaan houden. Of moeten we deze regel naar de prullenbak verwijzen?