Energie etiketten, welke normen gelden er (874/2012)?

De energie etiketten richtlijn is gewijzigd van 2010/30 naar de nieuwe 2017/1369. De uitvoeringsregeling is echter nog steeds dezelfde. 874/2012 is nog onverkort van toepassing. Dat betekend dat nog steeds volgens die regeling geëtiketteerd moet worden. Niet veel nieuws onder de zon. Echter is het verstandig vast de informatie die ten grondslag ligt van het etiket, vast te leggen. Natuurlijk in een vorm zodanig dat deze straks makkelijk in de database van de EU kan worden geüpload.

Moest dat niet al in een dossier bewaard worden dan?

Jazeker dat moest al. Het komt echter nog in veel gevallen voor dat het maar gedeeltelijk of soms zelfs helemaal niet gedocumenteerd is. Dat terwijl vanaf augustus 2017 de informatie beschikbaar moet worden gemaakt in een database. Dat wil zeggen de informatie moet vanaf 1-1-2019 worden geüpload. Daaronder zit ook een deel van het technische dossier waaruit moet blijken dat aan de grondslag van het label correct is.

De richtlijn 874/2012 verteld ons echter maar weinig over de meetvoorschriften. De nieuwe richtlijn, 2017/1369 vraagt ons echter wel aan te geven welke normen we gebruikt hebben bij het bepalen van de energieklasse. De commissie heeft een lijst gepubliceerd met normen die kunnen worden toegepast. Het is dus verstandig om die te gebruiken.

Waar te vinden?

Ga naar de website Eur-lex, zoek op document jaar 2017, nummer 874. Dan krijg je direct de uitvoeringsregeling te zien. Klik dan linksboven op “over dit document”. Scrol naar beneden en kies dan “Alle documenten kiezen waarin dit document wordt geciteerd”. Daar vindt je een link naar alle documenten waarin het nummer van deze regeling is vermeld. Bij het linkje vind je dan weer “Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van verordening….”. Volg die link en je komt bij dit document uit.

In dit document vindt je een overzicht van de normen die toegepast kunnen worden voor een aantal verschillende verordeningen. De 874/2012 is er 1 van. Het overzicht is zeer uitgebreid en dat komt omdat ook de ErP verordeningen erin vermeld staan. Die hebben natuurlijk ook een nauwe relatie met de etikettering.

Normen voor energie etiketten volgens 874/2012

De tabel bevat onderverdeling in de verschillende soorten lichtbronnen. Kijken we naar niet gerichte ledlampen wordt verwezen naar EN 62612, art. 9.3. Er moet nog gecorrigeerd worden maar met dit artikel kunnen we de efficiëntie bepalen en daarmee de EEI.

Voor niet gerichte led-modules wordt verwezen naar de IEC 62717, art 9.3.

Voor gerichte lampen en modules is het wat complexer namelijk:
Lampen; CIE 84 voor algemene voorwaarden voor de meting van lichtstroom; L2(AP)005 voor lichtstroom van de kegel; EN 62612, 9.3 voor efficiëntie; EN 62612, 9.1 en bijlage A voor lichtstroom, EN 62612, 8.1 en bijlage A voor vermogen.

Modules; IEC 62717, 9.3 efficiëntie.

Dat betekent als we deze condities aanhouden we deze normen mogen vermelden in de technische documentatie die we straks moeten uploaden. Indien we andere normen en condities dan deze gebruiken moeten we die straks vermelden maar let wel het resultaat moet gelijk zijn.

En armaturen dan?

We kennen eigenlijk 2 energie etiketten. Te weten een etiket voor lampen en één voor armaturen. Lamp:

Het etiket moet afgedrukt zijn op de lamp en de energieklasse moet zijn aangeduid.

Armatuur:

Er zijn enkele uitvoeringen van de energie etiketten mogelijk. De energieklasse wordt eigenlijk niet aangeduid. Dat wil zeggen het is altijd een bereik van lampen die gebruikt kunnen worden. Bij armaturen die met geïntegreerde led-modules worden geleverd wordt altijd klasse A++ t/m A aangegeven. Eigenlijk raar want een geïntegreerde led-module is niet vervangbaar. Dat wil dus zeggen dat we de klasse precies kunnen bepalen. Toch wordt dat niet geëist.

Armatuur met losse lamp:

De laatste situatie die we kunnen hebben is een armatuur waarbij een lamp wordt meegeleverd. In dat geval dient het label van de lamp ook meegeleverd te worden. Dat mag door de lamp in de originele verpakking mee te leveren. Maar het lamp label mag ook apart worden meegeleverd als de lamp niet in de originele verpakking wordt meegeleverd.

Voor armaturen is de documentatie dus relatief eenvoudig echter voor lampen licht het documenteren wat complexer. Let wel we hebben het dan over de efficiëntie en de te hanteren normen.

Nu documenteren en om er straks gemak van te hebben.

Het is verstandig om nu te starten de elektronische documentatie die straks geüpload moet worden vast te leggen. Ik verwijs nog even voor specifieke punten naar mijn eerdere post over dit onderwerp.