Energie Investerings Aftrek (EIA)

Flinke wijzingen in de EIA (Energie Investerings Aftrek)

De nieuwe Energie Investeringsaftrek (EIA) lijst is al weer even uit. Voor 2016 zijn er een flinke wijzigen doorgevoerd voor het verlichtingsgebied. Noodverlichting valt er niet meer onder omdat het inmiddels gangbaar is dat dat in led is uitgevoerd. Vervanging T8 door T5 is niet meer opgenomen. Bijna alle bijzondere toepassingen in verlichting zijn weg en we kennen nu alleen nog maar armaturen met led en led-buizen, podium verlichting en kasverlichting.

Een andere verandering is dat er niet meer aangetoond hoeft te worden hoelang het product mee zal gaan. In de vorige regeling was op zijn minst nog een LM80 rapport nodig al werd dat nog niet vertaald naar het product. Nu wordt dat niet meer gevraagd terwijl eigenlijk daar een uitbreiding op nodig zou zijn.

Led verlichting
Armaturen met led moeten tenminste een lichtstroom van 100 lm/W halen. (het lag tussen de 80 en 90 lm/W afhankelijk van het type armatuur)

Led buizen
Moeten minimaal een lichtstroom van 110 lm/W halen. (was 84 of 90 lm/W afhankelijk van de kleur)

Nog steeds geld dat de lichtstroom gemeten moet worden volgens LM79-08 of gelijkwaardig. Dit moet aangetoond worden door middel van een rapport van een geaccrediteerde instelling. De vermogensfactor moet tenminste 0,9 zijn.

Led verlichting voor podium- of theaterbelichting
-bestaande uit spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver.
De vermogensfactor van het systeem moet ten minste 0,90 bedragen.

Led armaturen voor tuinbouw
a. Voor het belichten van tuinbouwgewassen in daglichtdichte ruimten of bij meerlagenteelt in tuinbouwkassen met een afstand tussen de teeltlagen van maximaal 2,0 meter,
en bestaande uit: systeem van topbelichting met led-lichtbron met een specifieke lichtstroom van ten minste 1,5 micromol fotonen per seconde per W
b. Voor het belichten van tuinbouwgewassen in tuinbouwkassen, anders dan de genoemd onder a,
en bestaande uit: systeem van belichting met led-lichtbron met een specifieke lichtstroom van ten minste 1,8 micromol fotonen per seconde per W .

De lichtstroom moet ook hier gemeten te zijn volgens LM79-08 of gelijkwaardige. Onder de lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen de lichtstroom (in micromol fotonen per seconde) en het opgenomen vermogen (in W). Dit moet ook hier aangetoond worden door middel van een rapport van een geaccrediteerde instelling.

Nog steeds geldt dat niet de fabrikant een subsidie krijgt maar de gebruiker kan de kosten van de investering aftrekken en daarmee krijgt hij een lagere belastingaanslag en dus subsidie. De informatie moet echter van de leverancier komen.

Een misverstand dat hardnekkig blijft bestaan is dat dit voor ieder project opnieuw zou moeten gebeuren. Dat is niet correct. Wanneer een rapport voor een armatuur is opgesteld kan het in de verschillende projecten waarin dat armatuur gebruikt wordt telkens opnieuw worden gebruikt en daarmee is de investering vaak minimaal voor een fabrikant.

Conclusie:
De eisen zijn flink aangescherpt maar levensduur maakt geen onderdeel meer uit van de eisen. Daarentegen zijn de eisen eenduidiger geworden. Ook is zijn de categorieën vereenvoudigd waardoor het inzichtelijker is. Conventionele verlichting is verdwenen uit de lijst.

Let op deze tekst een vertaling/samenvatting van de tekst in de officiële lijst echter aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleent alleen de officiële tekst is van toepassing.

Hier vind u de nieuwe lijst.