Alle informatie vermeld op deze website is informatie voor algemeen gebruik. De informatie is door litecert geschreven of verzameld en gepubliceerd en ondanks dat wij alles doen om de informatie up to date te houden en correct te vermelden kunnen wij geen enkele garantie geven of aansprakelijk aanvaarden betreffende de compleetheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Het vertrouwen op de verstrekte informatie is derhalve volledig voor eigen risico.

In geen enkel geval kunnen wij aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, direct of indirect, voortkomende of gerelateerd aan de informatie op deze website.

Via deze website wordt verwezen naar andere websites die niet onder het beheer van litecert staan. Wij hebben geen enkele controle over de content en beschikbaarheid van deze websites. De verwijzing naar een dergelijke website is niet noodzakelijk een aanbeveling of een instemming met de zienswijzen die zijn vermeld.

Litecert kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het tijdelijk of voor langere tijd niet beschikbaar zijn van de website.

Alle materiaal op deze website is beschermd door copyrights en intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld, en zijn het eigendom van litecert. Tenzij anders vermeld mag het materiaal voor persoonlijk gebruik worden gebruikt.

Indien u een bijdrage levert aan de site (inclusief tekst, fotografie, tekeningen, video, of audio) geeft u expliciet toestemming aan ons om het materiaal te gebruiken in welke vorm of wijze litecert dit wenst inclusief het aanpassen of verwijderen van de bijdrage. Tevens bevestigd u middels het aanleveren van de materialen dat het uw originele werk is en dat er geen wetten worden overtreden en dat u tevens de bezitter bent van de rechten en ons toestemming geeft om het material als boven vermeld te gebruiken.

Litecert geeft geen garantie dat functies die op de website beschikbaar zijn vrij zijn of blijven van fouten, defecten, of dat de server vrij is van virussen of bugs. U bevestigd middels het gebruik dat u geschikte maatregelen neemt, inclusief antivirus en andere software, om zeker te zijn dat de veiligheid en juistheid aan uw eisen voldoen.