Energie Investerings Aftrek (EIA)

Lijst Energie Investeringsaftrek 2017 is weer uit! (EIA)

De nieuwe Lijst Energie Investeringsaftrek 2017 (EIA) is uit. Voor 2017 zijn er weer een aantal wijzigen doorgevoerd voor het verlichtingsgebied. De systematiek is ook gewijzigd. Dat wil zeggen slechts een deel van de vervangingskosten zijn nog aftrekbaar. Er zijn ook wijzigingen in de methoden die toegepast mogen worden om tot de aftrek te komen.

Sensors

Een systeem om energie te besparen middels sensors is opgenomen. Gelukkig op een eenvoudige wijze. Met sensoren is een hoge besparing te behalen. Daarbij komt dat de EIA regeling daar erg eenvoudig is. Je hoeft namelijk niets aan te tonen. Je krijgt gewoon aftrek ruimte bij het toepassen van een sensor. Er is wel een maximaal bedrag aan gekoppeld. Dat is per sensor en levert wel een interessant voordeel op.

Armaturen

Armaturen worden nu beter beoordeeld. Het gaat vanaf nu om een lichtstroom van 100 lm/W waarop aftrek wordt gegeven. Hier geen wijziging in het vereiste rendement. Dit moet nog steeds worden aangetoond middels een rapport van een geaccrediteerde instelling. Dit rapport moet dan wel zijn opgesteld volgens LM 79 of EN 62722-2-1 of gelijkwaardig. Met andere woorden er is niet veel veranderd. Er is een extra norm vermeld maar er is tevens ruimte gelaten om andere normen toe te passen. Natuurlijk moeten die tot dezelfde resultaten leiden.

Ledbuizen

Voor ledbuizen is de minimale lichtstroom vanaf nu 120 lm/W. Een verhoging van het vereiste rendement met 10 lm/W. Hierin wordt nu rekening gehouden met het feit dat er verliezen zullen optreden in de armatuur. Daardoor moet de lichtstroom van de buis hoger zijn om gelijkwaardig te kunnen zijn met een led armatuur. De grens die gekozen is, is natuurlijk erg arbitrair. Het zorgt er tenminste wel voor dat het makkelijk te interpreteren. Metingen zijn wederom niet gewijzigd met uitzondering van de toevoeging van een mogelijk toe te passen norm.

In alle gevallen moet de arbeidsfactor nog steeds 0,9 bedragen daarin is niets gewijzigd.

Ledverlichting voor podium- of theaterbelichting

Geen echte wijzigingen in de lijst energie investeringsaftrek 2017 opgetreden.

Led armaturen voor tuinbouw

a. Voor het belichten van tuinbouwgewassen in daglichtdichte ruimten of bij meerlagenteelt in tuinbouwkassen met een afstand tussen de teeltlagen van maximaal 2,0 meter,
en bestaande uit: systeem van topbelichting met led-lichtbron met een specifieke lichtstroom van ten minste 1,8 micromol (was 1,5) fotonen per seconde per W
b. Voor het belichten van tuinbouwgewassen in tuinbouwkassen, anders dan de genoemd onder a,
en bestaande uit: systeem van belichting met led-lichtbron met een specifieke lichtstroom van ten minste 2,0 (was 1,8) micromol fotonen per seconde per W .

De lichtstroom moet ook hier gemeten te zijn volgens LM79-08 of gelijkwaardig. Onder de lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen de lichtstroom (in micromol fotonen per seconde) en het opgenomen vermogen (in W). Dit moet ook hier aangetoond worden door middel van een rapport van een geaccrediteerde instelling.
De eisen zijn hier dus wat aangescherpt.

Een opgesteld rapport voor een bepaald armatuur blijft natuurlijk geldig onafhankelijk aan wie de armatuur geleverd wordt. Zolang de metingen maar gedaan worden door een lab met een accreditatie (norm moet in de accreditatie scope staan). Enkel het bedrijf dat investeert in de verlichting kan de aftrek aanvragen. De fabrikant kan dit stimuleren middels het aanleveren van de benodigde rapporten.

Conclusie Energie Investeringsaftrek 2017:

De eisen iets aangescherpt. De eisen zijn eenduidiger geworden. Ook zijn de categorieën vereenvoudigd waardoor het inzichtelijker is.

Let op deze tekst een vertaling/samenvatting van de tekst in de officiële lijst echter aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend alleen de officiële tekst is van toepassing.

Hier vind u de nieuwe lijst.