Ombouwen armaturen; Is het installeren of produceren?

ombouw armaturen

Een interessante vraag kreeg ik pas via de site binnen. Waarom zou een installateur verantwoordelijk zijn voor het ombouwen van een armatuur. Hij brengt toch geen product op de markt maar installeert slechts. Is dat echt waar? Ombouwen armaturen, is dat installeren of produceren. Laten we dit eens wat verder uitdiepen.

Installeren

Het installatie werk zoals we dat in basis kennen is het leggen van kabels, leidingen, buizen. Dan aansluiten van het installatie materiaal zoals contactdozen, schakelaars en verlichtingstoestellen. Tot zover is alles nog duidelijk. De installateur moet namelijk het werk uitvoeren volgens de NEN 1010. Als hij dat goed doet ontstaat er een veilige installatie.

Voor dit werk wordt een elektromonteur opgeleid. Hij krijgt wel de nodige extra bagage mee in de vorm van kennis over elektrotechniek. De opleiding is toch met name gericht op het installatie werk. “So far so good”.

Nu worden door installateurs ook installatie kasten ingericht, bedraad en aangesloten. In deze kasten zitten vaak weer specifieke onderdelen en die worden dan op een dinrail gemonteerd en aangesloten. Die kast wordt in de werkplaats gemaakt en dan op locatie aangesloten. Is het dan een product of is het installeren?

Ombouwen armaturen naar led.

De vraag ging over de ombouw armaturen naar led. De installateur gaat naar de locatie, koppelt het armatuur los. Hij verwijdert de oude componenten, voorschakeltoestel en starterhouder. Ook worden eventueel de lamphouders vervangen als die niet meer bruikbaar zijn. Een driver wordt gemonteerd en aangesloten op de lamphouders. Is het installeren of produceren van een product?

De NEN 3140 geeft ons daar een handvat. De NEN 3140 geeft namelijk informatie over welke werkzaamheden een installateur geacht wordt te kunnen uitvoeren.

Repareren of fabriceren?

Leken worden geacht lampen en toebehoren (starters) te kunnen vervangen. Een installateur is echter meer dan een leek. Bij reparatiewerkzaamheden staat vermeld dat het gaat om het vervangen van onderdelen. Hierdoor wijzigt het toestel dus niet. Het is het instant houden van het toestel. Dus gelijke onderdelen herplaatsen.

Wanneer een onderdeel niet leverbaar kan een gelijkwaardig onderdeel, met gelijke specificaties worden ingezet. Dat kunnen we ook nog steeds zien als herstelwerkzaamheden. Het inbouwen van een led-driver of het wijzigen van de interne bedrading is dat niet meer. Dan wordt het modificeren. We geven het armatuur een nieuwe functionaliteit. Er kunnen dan bijvoorbeeld led-buizen worden toegepast. Het gebruik van het armatuur met de originele lichtbron is dan niet meer mogelijk.

Dat betekend dus dat we een product hebben gemaakt. Het modificeren staat gelijk aan produceren en daarmee is de installateur fabrikant geworden.

Installateur wordt fabrikant

Dan is de vraag moet het product dan aan de huidige eisen voldoen?

Daarvoor gaan we weer terug naar de richtlijn. Hierin staat dat het product, op het moment van op de markt brengen, aan de eisen moet voldoen. Je zou dan mogelijk willen argumenteren dat het product niet op de markt wordt gebracht. Het armatuur verwisselt niet van eigenaar en blijft in het bezit van de originele eigenaar.

Dat klopt ten dele. Het armatuur gaat niet eerst over in eigendom Een deel van het armatuur wordt hergebruikt en er worden nieuwe onderdelen in gemonteerd. De “blue guide” geeft daar een goede uitleg over.

“Van het in de handel brengen van een product is alleen sprake als er na afloop van het fabricagestadium een aanbod of een (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst is tussen twee of meer natuurlijke of rechtspersonen voor de overdracht van eigendom, bezit of enig ander eigendomsrecht met betrekking tot het product. Deze overdracht kan tegen betaling of gratis zijn. Er hoeft geen fysieke overdracht van het product te zijn.”

De installateur “fabriceert” een nieuw product. Hij maakt namelijk van een aantal onderdelen een product. Een led-armatuur. Na de ombouw worden de onderdelen, in de vorm van de samenbouw, eigendom van de opdrachtgever. Dat zal nagenoeg altijd tegen betaling zijn. Er vindt in veel gevallen geen fysieke overdracht van het eindproduct plaats (overigens wel van de onderdelen natuurlijk).

De installateur brengt in dit geval dus een product op de markt. Hij maakt namelijk van een oud product een nieuw product.

Conclusie

Bij een ombouw armatuur waar meer wordt gedaan dan enkel vervangen van de lamp en/of starter, is diegene die de ombouw doet fabrikant van een nieuw product. Daar geldt in dat geval dat aan alle relevante eisen van dat moment van toepassing zijn. Hij moet dus een nieuwe CE markering aanbrengen.

Zie overigens ook eerdere artikelen over dit onderwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *