Regeling 2017/1369 vervangt richtlijn 2010/30/EU, gevolgen?

De regeling 2017/1369 vervangt richtlijn 2010/30/EU, ofwel de richtlijn die ging over het energie label dat we moeten leveren bij een verlichtingstoestel. De nieuwe regeling is gepubliceerd in Juli 2017. De effecten van de nieuwe regeling zullen spoedig merkbaar zijn. Tenminste er zijn toch de nodige veranderingen op komst.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in richtlijn 2017/1369?

De regeling heeft tot doel de oude labels te vervangen door nieuwe. Er was langzaam een probleem ontstaan met de energieklassen die op de labels wordt gebruikt. De klasse A++, A+ is niet toereikend, onduidelijk en is niet langer houdbaar. De regeling gaat daar een einde aan maken. Er zal een herwaardering gaan plaatsvinden en straks zullen we weer terug zijn bij de klassen A t/m G.

De Unie gaat een database opzetten waarin alle labels geregistreerd moeten worden. De fabrikanten zullen straks alle labels van hun producten daarin moeten gaan vermelden. Een deel van die informatie zal publiek inzichtelijk zijn en een deel is puur voor de controlerende instanties bedoeld.

Beide wijzigingen zullen een flinke impact hebben op de industrie. In plaats van het beschikbaar hebben van een label zal het label nu ook in een database geregistreerd moeten gaan worden en tegelijkertijd moeten straks ook alle bestaande labels vervangen gaan worden.

Hoe zit het dan met regeling 874/2012?

Volgens de nieuwe regeling moet deze uitvoeringsregeling vervangen worden voor 2 November 2018. Die nieuwe regeling zal dan de herschaling bevatten. Dat wil zeggen we gaan dus weer naar A t/m G. Er zal maximaal een overgangstermijn zijn van 12 maanden voor de nieuwe regeling van kracht zal worden.

Een andere regel die is opgenomen is dat er een periode van 4 maanden zal zijn waarbij beide labels beschikbaar moeten zijn. Een vervelende zaak als het label op de verpakking is afgedrukt.

De database

De database moet volgens de regeling gestart zijn per 1-1-12019. De Europese Unie heeft dus nog ruim een jaar om dit te realiseren. Vanaf 1-1-2019 moet dan ook ieder product geregistreerd gaan worden.

Producten die tussen 1-8-2017 en 1-1-2019 op de markt zijn gebracht moeten alsnog worden geregistreerd. Ook dat heeft een flinke impact. Dit zal een grote extra administratieve inspanning gaan opleveren voor de industrie. Hier hebben de bedrijven dan wel tot 1-5-2019 voor. Dus 4 maanden de tijd om dit alsnog te realiseren. Het is dus belangrijk om reeds nu een administratie op te zetten voor producten die nu op de markt worden gebracht zodat die straks alsnog in de database geregistreerd kunnen worden.

Als producten niet langer geleverd worden moet dat ook in de database geregistreerd worden. Het dossier moet dan nog 15 jaar bewaard blijven. Dit is anders dan in de meeste regelingen want 10 jaar is standaard.

De gevolgen zijn dus erg groot. Er ontstaat een flinke extra administratieve last voor de industrie. Daar zal men niet op zitten te wachten.

Meer controle?

De vraag is dan vervolgens in hoeverre de overheden de controles zullen gaan opvoeren. Het lijkt dat veel bedrijven eea wel geregeld hebben maar ook veel niet. We hoeven alleen maar terug te kijken naar de onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Ook zijn de overheden toch vooral met massa producten en risicovolle producten bezig. Is er voldoende capaciteit om te te gaan controleren?

De database die men opricht moet ervoor zorgen dat er minder non-conforme producten op de markt zullen komen. De vraag is en blijft hoe serieus de industrie dit zal nemen als de controle niet wordt opgevoerd. De toekomst zal het leren.

Wat nu doen?

Voorbereidingen treffen is zeker aan te raden. Er komt het nodige op ons af en de informatie van huidige producten moet dan al beschikbaar zijn en liefst in het juiste format zoals dat straks geregistreerd zal moeten worden.

Op de herschaling moeten we nog even wachten want zolang de nieuwe implementatie regeling niet beschikbaar is, is het lastig je voorbereiden op de nieuwe label.

Hier is de nieuwe richtlijn te downloaden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *